Misyon

Misyonumuz: Enstitünün misyonu başta Süryaniler olmak üzere Mezopotamya medeniyetleri üzerine çalışan araştırmacı yetişmesini teşvik etmek, var olan araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı ülkelerden uzmanların ortak projelerde bir araya gelmesi için uygun ortamı yaratmaktır. Mezopotamya medeniyetlerine olan ilginin akademik ve nitelikli araştırmalarla desteklenmesi, çeşitli faaliyetlerle literatüre katkı sağlanması ve bu kapsamda da çalışacak araştırmacılara yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Ayrıca Mezopotamya topluluklarını birbirlerine tanıştırmak ve dünyaya tanıtmaktır. Enstitümüz akademik etik ve kalite kurallarını önemseyen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi benimseyen bir kurum olmayı hedef edinmektedir