Hakkımızda

Turabdin Enstitüsü: Anadolu ve Mezopotamya'nın en önemli yazılı tarihini oluşturan Süryani medeniyetine dair; başta kaybolmakta olan Süryanice Dili'nin yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, edebiyat, tarih, literatür, litürji, din bilimi gibi konuları bilimsel ölçüt ve metotlarla araştırmak ve akademi camiasına kazandırmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, konferans, sergi, atölye gibi etkinlikleri düzenlemek ve iştirak etmeği programlamaktadır.

Enstitü bu sayede Süryoloji’nin alt bilim dalları ile sosyal bilimleri ortak ve kurumsal bir yapıda yoğurmayı ve temsil etmeyi amaçlamaktadır. Bu kurumsal yapı, birçok araştırmacıyı ortak bir noktada buluşturmak suretiyle Sosyoloji, Dil ve Din Bilimleri, Tarih, Mitoloji, Edebiyat ve Kültür gibi birçok disiplini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu disiplinler arası bakış, hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha geçerli ve kapsamlı analiz imkânı sunacaktır. Ayrıca çeşitli eğitim programları ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla yeni araştırmacıların yetiştirilmesi, araştırmacılara ve öğrencilere çeşitli bursların sağlanması, akademik canlılığın sürekli kılınması, enstitü bünyesinde ilgili bölümlerin açılması ve görevlendirmelerin yapılması hedeflenmektedir.

Turabdin Enstitüsü, ilk Süryani Enstitüsü olma özelliğini taşımaktadır.

Faaliyetlerimiz: Süryoloji olarak bilinen Süryani Çalışmaları  çerçevesinde, bölgede konuşulan dillerden, tarihten arkeolojiye ve sanat tarihine, edebiyattan felsefeye kadar uzanan alanlarda Mezopotamya/Süryani medeniyetlerinin farklı yönlerinin inceleneceği enstitünün amaçları, dünyada Mezopotamya/Süryoloji ile ilgili çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak, yapılan araştırmalar için bir platform işlevi görmek ve uluslararası akademik iş birliğini güçlendirmektir. Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: