Süryanice Yaz Okulu

Turabdin Enstitüsü akademik kadrosu tarafından hazırlanan ve hibrit şekilde sürdürülen Süryanice Yaz Okulu'na katılan öğrenciler başarılı bir şekilde bitirmiş ve sertifikalarını almışlardır