Süryanice B1 Grubu

Süryanice Dil Kursu B1 Grubu 

Günler: Salı, Perşembe                      

Saatler: 20:00 – 22:00

Program süresi: 8 Hafta/32 saat

Programın amacı: Süryanice temel düzeyde edinilmiş bilgilerin yoğun bir şekilde kullanılması, kendi başına Süryanice çeviri yapma düzeyinin kazandırılması ve tek başına Süryanice çalışma, Süryanice el yazmalarda çalışabilme girişini kazanması amaçlanmaktadır.

Programa kimler katılabilir:  ilk iki seviyeyi almış ve/veya orta sevide olup da Süryanice’sini bir üst seviyeye taşımak isteyen herkes katılabilir. 

Temel program Süryanice dilbilgisine sahip ve bu alanda çalışan, akademisyenler, YL & Doktora öğrencileri, araştırmacılar için uygun bir programdır. 

Programın içeriği: 

Program/Ders materyali: Eğitimlerimizde kullandığımız tüm materyal, uzman kadromuz tarafından hazırlanmakta ve ihtiyaca göre sürekli geliştirilmektedir. Materyaller haftalık olarak sistemimize yüklenmektedir.

Açıklamalar; Aramice/Süryanice: Tarihsel olarak Aramice/Süryanice’nin orijini M.Ö.3000 yıl gibi bir zamana kadar götürülebilir. Kuzey Suriye ve Mezopotamya toprakları içerisinde  M.Ö.2000 yıllarına kadar gidecek tarihsel bir kökene sahiptir.

Günümüzde Süryanice başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye, Lübnan’da konuşulan ve ağırlıklı olarak kiliselerde resmi litürji, literatür ve teoloji dili olarak kullanılan bir dildir. Aynı zamanda tüm dünyaya dağılan Süryanilerin ortak iletişim dilidir. Tarihsel bölgelerinde kendi içerisinde doğu ve batı lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu lehçeler de kendi içerisinde Klasik Süryanice (kitabi dil (kṭobonoyo)  ve Surayt (Halk dili (Turoyo) Süryanice’ si olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bizim burada temel alacağımız eğitim, çok köklü bir geçmişe sahip Klasik Süryanice olup, ki bu lehçede tarih boyunca yaratılan on binlerce el yazması, taş kitabeler günümüze ulaşmıştır. 

Bilinenin aksine antik dünyanın gizemli tarihine sizinle beraber yapacağımız eğitim yolculuğunda tek tek uğrayacağımız bu duraklarda bilinmeyenlerin yanında dili öğrenmenin mutluluğu ile kendimize değer katarak eski metinleri okuyor ve çözüyor olmanın feyzini yaşayacağız. 

Antik Süryani dünyasına hoş geldiniz…

 

HİBRİT sınıflarımız mevcuttur.

NOT.1: Grup durumuna göre gün ve saat durumu değişebilir. 

NOT.2: Kurs ücretleri ön başvurular sonrası kesin kayıt yaptırıldığında yatırılacaktır. Konu ile ilgili Turabdin Enstitüsü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

NOT.3: Bire bir Süryanice ders, Süryanice çeviri, danışmanlık, Süryoloji Gezisi ve Süryoloji çalışmalar gibi her türlü proje için info@turabdin.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.