Süryanice A2 Grubu

Süryanice Dil Kursu A2 Grubu 

Günler: Pazartesi, Çarşamba                       

Saatler: 20:00 – 22:00

Program süresi: 8 Hafta/32 saat

Programın amacı: Antik Süryani dünyasına tecrübe etmiş olduğumuz eğitim yolculuğunda, Süryanice gramer kurallarını temel düzeyden alıp bir üst seviyeye götürmek ve bu kapsamda, Süryani literatürünün farklı yazılı örneklerinden okuma, dinleme ve çeviri faaliyetleri ile dilin yapısını, cümle dizilişini güçlendirmek ve bu sayede kendi başına kısa düşünce metinlerini yazmak.   

Bu program ile hedeflenen: Yukarıda bahsedilen kitlenin ilk iki seviyenin ikinci bölümünde edinmiş olduğu Süryanice dil bilgisi, kelime haznesi ve pratik çalışmlarına göre temel düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi geçiştirtilmesini sağlamak, klasik Süryanice’nin ilk temel gramer konularını öğrenmesi ve kullanabilmesi ve Süryoloji çalışmalarda ilk etabın eksikisz ve doğru bir yöntemle kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programa kimler katılabilir: Süryanice A1 eğitimini almış ve/veya temel Süryanice dil bilgisine sahip olan ve online çalışma koşullarını tamamlayan herkes başvurabilir

Programın içeriği: Klasik Süryani dili sentaksını (söz dizimi), ortografisini (yazım tekniği), fonetiğini (ses bilimi) ve morfolojisini (biçim bilimi) ihtiva eden program, klasik yöntem uluslararası dil öğrenme standartları da gözetmektedir. Program, Klasik Süryaniceyi kısa sürede belli bir başlangıç seviyesine getirebilmek adına bol kapsamlı alıştırma ödevler de içermektedir.

Program/Ders materyali: Eğitimlerimizde kullandığımız tüm materyal, uzman kadromuz tarafından hazırlanmakta ve ihtiyaca göre sürekli geliştirilmektedir. Materyaller haftalık olarak sistemimize yüklenmektedir.

Açıklamalar; Aramice/Süryanice: Tarihsel olarak Aramice/Süryanice’nin orijini M.Ö.3000 yıl gibi bir zamana kadar götürülebilir. Kuzey Suriye ve Mezopotamya toprakları içerisinde  M.Ö.2000 yıllarına kadar gidecek tarihsel bir kökene sahiptir.

Günümüzde Süryanice başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye, Lübnan’da konuşulan ve ağırlıklı olarak kiliselerde resmi litürji, literatür ve teoloji dili olarak kullanılan bir dildir. Aynı zamanda tüm dünyaya dağılan Süryanilerin ortak iletişim dilidir. Tarihsel bölgelerinde kendi içerisinde doğu ve batı lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu lehçeler de kendi içerisinde Klasik Süryanice (kitabi dil (kṭobonoyo)  ve Surayt (Halk dili (Turoyo) Süryanice’ si olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bizim burada temel alacağımız eğitim, çok köklü bir geçmişe sahip Klasik Süryanice olup, ki bu lehçede tarih boyunca yaratılan on binlerce el yazması, taş kitabeler günümüze ulaşmıştır. 

Bilinenin aksine antik dünyanın gizemli tarihine sizinle beraber yapacağımız eğitim yolculuğunda tek tek uğrayacağımız bu duraklarda bilinmeyenlerin yanında dili öğrenmenin mutluluğu ile kendimize değer katarak eski metinleri okuyor ve çözüyor olmanın feyzini yaşayacağız. 

Antik Süryani dünyasına hoş geldiniz…

 

HİBRİT sınıflarımız mevcuttur.

NOT.1: Grup durumuna göre gün ve saat durumu değişebilir. 

NOT.2: Kurs ücretleri ön başvurular sonrası kesin kayıt yaptırıldığında yatırılacaktır. Konu ile ilgili Turabdin Enstitüsü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

NOT.3: Bire bir Süryanice ders, Süryanice çeviri, danışmanlık, Süryoloji Gezisi ve Süryoloji çalışmalar gibi her türlü proje için info@turabdin.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.