Süryanice A1 Grubu

 Süryanice Dil Kursu A1 Grubu

Günler: Salı, Perşembe                       

Saatler: 20:00 – 22:00

Program süresi: 8 Hafta/32 saat

Programın amacı: Antik Süryani dünyasına bir yolculuk ile başlayacağımız programda, antik Aramice’nin bir lehçesi ve aynı zamanda modern Aramice olarak kabul gören Süryani alfabesini, hat çeşitlerini, dil bilgisi ve temel gramer kurallarını öğrenmek. Süryanice harflerin okunuş ve yazılışlarıyla birlikte cümle dizilim sistemini tanımak ve temel düzeydeki paragrafları Türkçeye çevirmek Okuma pratiği elde ettikten sonra, Süryani literatürünün şekillenmesinde ve günümüze aktarılmasında iz bırakmış bazı isimleri tanımak, eserleri hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak, bu eserlerden el yazmaları özelinde başlangıç seviyesinde okumak ve anlamak.

Bu program ile hedeflenen: Yukarıda bahsedilen kitlenin temel düzeyde Süryanice okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesini sağlamak, klasik Süryanice’nin temel gramer konularını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Programa kimler katılabilir: Temel eğitim süresini bitirmiş olan ve online çalışma koşullarını tamamlayan herkes başvurabilir

Programın içeriği: Klasik Süryani dili sentaksını (söz dizimi), ortografisini (yazım tekniği), fonetiğini (ses bilimi) ve morfolojisini (biçim bilimi) ihtiva eden program, klasik yöntemle birlikte, uluslararası akademik standartları da gözetmektedir. Program, Klasik Süryaniceyi kısa sürede belli bir başlangıç seviyesine getirebilmek adına bol kapsamlı alıştırma ödevler de içermektedir.

Program/Ders materyali: Eğitimlerimizde kullandığımız tüm materyal, uzman kadromuz tarafından hazırlanmakta ve ihtiyaca göre sürekli geliştirilmektedir. Materyaller haftalık olarak sistemimize yüklenmektedir.

Açıklamalar; Aramice/Süryanice: Tarihsel olarak Aramice/Süryanice’nin orijini M.Ö.3000 yıl gibi bir zamana kadar götürülebilir. Kuzey Suriye ve Mezopotamya toprakları içerisinde  M.Ö.2000 yıllarına kadar gidecek tarihsel bir kökene sahiptir.

Günümüzde Süryanice başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye, Lübnan’da konuşulan ve ağırlıklı olarak kiliselerde resmi litürji, literatür ve teoloji dili olarak kullanılan bir dildir. Aynı zamanda tüm dünyaya dağılan Süryanilerin ortak iletişim dilidir. Tarihsel bölgelerinde kendi içerisinde doğu ve batı lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu lehçeler de kendi içerisinde Klasik Süryanice (kitabi dil (kṭobonoyo)  ve Surayt (Halk dili (Turoyo) Süryanice’ si olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bizim burada temel alacağımız eğitim, çok köklü bir geçmişe sahip Klasik Süryanice olup, ki bu lehçede tarih boyunca yaratılan on binlerce el yazması, taş kitabeler günümüze ulaşmıştır. 

Bilinenin aksine antik dünyanın gizemli tarihine sizinle beraber yapacağımız eğitim yolculuğunda tek tek uğrayacağımız bu duraklarda bilinmeyenlerin yanında dili öğrenmenin mutluluğu ile kendimize değer katarak eski metinleri okuyor ve çözüyor olmanın feyzini yaşayacağız. 

Antik Süryani dünyasına hoş geldiniz…

 

HİBRİT sınıflarımız mevcuttur.

NOT.1: Grup durumuna göre gün ve saat durumu değişebilir. 

NOT.2: Kurs ücretleri ön başvurular sonrası kesin kayıt yaptırıldığında yatırılacaktır. Konu ile ilgili Turabdin Enstitüsü tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

NOT.3: Bire bir Süryanice ders, Süryanice çeviri, danışmanlık, Süryoloji Gezisi ve Süryoloji çalışmalar gibi her türlü proje için info@turabdin.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.