Kilise Litürjisi

İKİ AYLIK SEMİNERLER PROGRAMI

Uzm. Süryolog: Adem Coşkun     

Apostolik Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi, Litürji Seminerleri

  1. Hafta: Litürji Tanımı ve Süryani Kilisesi Litürjisinin Kökeni.
  2. Hafta: İlk Hıristiyan/Süryani Litürjisinin Doğuşu ve Uygulanışı- Jerusalem’deki ilk ayinin Süryanice yapılması. 
  3. Hafta: Tevrat ve İncil’de Özel Şahsiyetlerin Dua Etme Şekli-Apsis ve Kutsal Mekânların Özelliği - Peşitta Çevirilerinin Önemi.
  4. Hafta: Kristolojik ve Sinodik Dönemde Litürji Ritüelleri-Dualar: Rabbani Dua ve Annafura.
  5. Hafta:  Yıllık Düzen İçerisinde Yedi Kutsal Bayramın Oluşması ve Bunlara Has Litürjik Gelenekler.
  6. Hafta: Diyakosluktan Patriklik Makamına Kadar Din Görevlilerinin Ritüellerdeki Yeri ve Yetkileri
  7. Hafta:  Genel Değerlendirme ve Sunumlar.
  8. Yıllık döngüde litürjinin oluşum süreci ve gelişim mantığı.